Jeugdwerk Limburg

Jeugdwerk Limburg is een provinciaal steunpunt voor jeugd en jongerenorganisaties in Limburg. Jeugdwerk Limburg wil een steun in de rug en een vraagbaak zijn voor alle zaken die in de dagelijkse praktijk van het jeugdwerk voorkomen.

Jeugdwerk Limburg is een vraaggerichte organisatie. Via de contactpersoon van de vereniging komt een vraag bij de consulente van het Jeugdwerk Limburg terecht. Meestal zal deze consulente direct een antwoord kunnen geven, lukt dat niet wordt er doorverwezen naar de betreffende instanties die de vraag wel kunnen beantwoorden. Het Jeugdwerk Limburg heeft een uitgebreid scholingsaanbod in huis, maar de doelstelling blijft altijd, wij vragen, zij draaien.

Hoe gaat dat samen, Jeugdwerk Limburg en Scouting in Leunen?
Omdat Scouting Nederland niet toestaat dat slechts een gedeelte van de leden lid is van Scouting Nederland werd voor de jongste groepen een aparte stichting opgericht: Stichting “Don Bosco Leunen (jeugd).” De stichting heeft hetzelfde bestuur dan de Stichting “Scouting Don Bosco Leunen." Ook zijn de statuten op elkaar afgestemd dat alles bij het oude kon blijven. We zijn dus een vereniging gebleven.

Voor meer info krijg op de website: www.jeugdwerklimburg.nl

jwl