Scouts

Belangrijkste kenmerken

Gemengde groep van jongens en meisjes vanaf groep 7 van de basisschool tot en met de leeftijd van 13 jaar.
De groepsavonden zijn op maandagavond van 19.00 – 21.00 uur.

Begrippen

Een "Troep" is een groep Scouts van maximaal 24 kinderen
Een "Patrouille" is een groepje Scouts van ongeveer 6 kinderen
Een "Patrouilleleider" is een leid(st)er van een patrouille

Organisatie

Na de Welpen en Shiva's kunnen kan men doorstromen naar de Scouts. De Scouts draaien onder de vlag van Scouting Nederland en nemen ook regelmatig deel aan evenementen die door deze organisatie worden georganiseerd.

 

Inhoud

Het belangrijkste verschil met de Welpen en Shiva -groep is dat de Scouts een gedeelte van het programma zelf bepalen. Naast de gezamenlijke programma´s zoals pionieren; het werken met hout en touw, hikes; fiets en/of voettochten met opdrachten, werken met kaart en kompas, primitief koken etc., kennen de Scouts de zogenaamde patrouilleprogramma´s. Hierin beslist de patrouille, in overleg met de leiding wat er die avond gedaan zal worden. Dat kan een kookavond worden maar net zo goed ook een avond waar gesoldeerd wordt of b.v. een avond waar bepaalde druk-technieken aan de orde komen.

Het programma speelt in op de ideeën en de veelzijdige interesses van kinderen in deze leeftijdscategorie. De kinderen kunnen zich binnen de groep ontplooien. Ervaren Scouts kunnen anderen helpen bij het aanleren van nieuwe activiteiten.

Kinderen in deze leeftijd willen activiteiten ondernemen waarmee ze hun kennis vergroten en hun ervaring verdiepen. Ze willen nieuwe activiteiten waar uitdaging, sfeer en variatie in zit. Ze willen kortom een afwisselend en avontuurlijk programma. Omdat we er nu in zijn geslaagd met een gemengde groep te gaan draaien zullen er ook af en toe typisch meiden en typisch jongens dingen met aparte groepen gedaan gaan worden.

Hoofdactiviteit van het jaar is ook hier het zomerkamp, dat vrijwel altijd in de eerste week van de zomervakantie plaatsvindt.
Er wordt dan gekampeerd in tenten en gekookt wordt door de kinderen zelf. Dit in door de kinderen zelf gepionierde keukens. De kampen zijn meestal in Nederland.
Tevens gaan de Scouts bijna elkaar jaar mee op Intercamp, een internationaal pinksterweekend dat afwisselend in talrijke Europese landen wordt georganiseerd. Ook nemen de Scouts deel aan het Winterweekend, een weekend dat georganiseerd wordt met Scouts uit de regio.

Uniform

Voor het uniform houden we voor de Scouts de richtlijnen aan die Scouting Nederland hiervoor stelt, met uitzondering van de broek, die in Leunen niet tot het uniform behoort. Alle Scouts dragen een beige blouse met daarop verschillende insignes en een groene das.

Contributie

De contributie voor de Scouts bedraagt 60 euro per Scout per jaar.

 

Bevers

tnlogobevers

Welpen

tnlogowelpen

Scouts

scouts

Scouts Plus

scoutsplus