Geschiedenis

Jongerenwerk binnen Leunen bestaat al erg lang. Al in 1938 werd door kapelaan Th. Driessen “ de jonge Wacht” opgericht, een jeugdorgani-satie voor jongens. Na de 2e wereld oorlog moest alles opnieuw worden opgezet omdat in 1941 “de jonge Wacht” door de Duitsers werd verboden. Direct na de oorlog werd een Jong Nederland afdeling opgericht die de beschikking kreeg over een blokhut in de boerderij van de familie Bomm aan de Steegse Peelweg. Later werd gebruik gemaakt van de oude lagere school aan de Catharinastraat en midden jaren zestig werd een blokhut gebouwd aan de Kraakse Pas.

Rond 1957 werd de verkenners-groep aangesloten bij het Landelijk Bureau van de Katholieke Verkenners  die begin jaren zeventig weer opgingen in Scouting Nederland.

Een glorietijd beleefde de vereniging in de zestiger jaren toen er meerdere welpen -en verkennersgroepen waren.

Eind jaren zeventig ging het slecht met Scouting Leunen. De Verkenners-groep bestond niet meer en het ledenaantal bij de Welpen liep sterk terug. De vereniging werd tijdelijk onder de bestuurlijke leiding van Scouting Venray geplaatst. Door de komst van een groep nieuwe enthousiaste leid(st)ers en ouders ging het al snel weer voor de wind met Scouting Leunen. In 1982 werd de groep dan ook al weer zelfstandig door de oprichting van de “Stichting Scouting Don Bosco Leunen”.

In 1987 werd de huisvesting aan de Kraakse Pas verlaten en nam Scouting haar  intrek in de vrijgekomen oude kleuterschool. Het pand waar tevens de Peuterspeelzaal en de Biljartvereniging Ouderen Leunen gehuisvest zijn werd “de Schakel” genoemd. In 1997 werd “de Schakel” als pilot-project door de Gemeente Venray geprivatiseerd. Een beheersstichting, waarvan Don Bosco Leunen onderdeel uitmaakt, is nu eigenaar van het pand.  

Omdat vooral de jongere groepen vrijwel nooit een beroep deden op de ondersteuning vanuit het landelijk bureau en nooit deelnamen aan regionale danwel landelijke activiteiten van Scouting en uitgezet tegen de steeds stijgende contributieafdracht naar het landelijk bureau werd in 2004 besloten deze groepen weg te halen bij Scouting en onder te brengen bij het VJL,  Verenigde Jeugdclubs Limburg. Omdat Scouting Nederland niet toestaat dat slechts een gedeelte van de leden v/d groep lid is van Scouting Nederland werd een aparte stichting opgericht : "De Stichting Don Bosco Leunen (jeugd)". Beide stichtingen vallen onder hetzelfde bestuur.

Bevers

tnlogobevers

Welpen

tnlogowelpen

Scouts

scouts

Scouts Plus

scoutsplus