Geschiedenis

Jeugd- en jongerenwerk binnen Leunen bestaat al erg lang. Al in 1938 werd door kapelaan Th. Driessen “ de jonge Wacht” opgericht, een jeugdorganisatie voor jongens. Na de 2e wereldoorlog moest alles opnieuw worden opgezet omdat in 1941 “de jonge Wacht” door de Duitsers werd verboden. Direct na de oorlog werd een Jong Nederland afdeling opgericht die de beschikking kreeg over een blokhut in de boerderij van de familie Bomm aan de Steegse Peelweg. Later werd gebruik gemaakt van de oude lagere school aan de Catharinastraat en midden jaren zestig werd een blokhut gebouwd aan de Kraakse Pas.

Rond 1957 werd de Verkenners-groep aangesloten bij het Landelijk Bureau van de Katholieke Verkenners die begin jaren zeventig weer opgingen in Scouting Nederland.
Een glorietijd beleefde de vereniging in de zestigerjaren toen er meerdere welpen -en verkennersgroepen waren.

Eind jaren zeventig ging het slecht met Scouting Leunen. De Verkenners-groep bestond niet meer en het ledenaantal bij de Welpen liep sterk terug. De vereniging werd tijdelijk onder de bestuurlijke leiding van Scouting Venray geplaatst. Door de komst van een groep nieuwe enthousiaste leid(st)ers en ouders ging het al snel weer voor de wind met Scouting Leunen. In 1982 werd de groep dan ook al weer zelfstandig door de oprichting van de “Stichting Scouting Don Bosco Leunen”.

In 1987 werd de huisvesting aan de Kraakse Pas verlaten en nam Scouting haar intrek in de vrijgekomen oude kleuterschool. Het pand, waar tevens de Peuterspeelzaal en de Biljartvereniging Ouderen Leunen gehuisvest zijn, werd “De Schakel” genoemd. In 1997 werd De Schakel als pilot-project door de Gemeente Venray geprivatiseerd. Een beheersstichting, waarvan Scouting Leunen onderdeel uitmaakt, was vanaf dat moment eigenaar van het pand.

In de jaren 90 zijn er binnen Scouting Leunen ook voor meisjes diverse eigen groepen opgestart, in de loop der jaren zijn alle groepen samengevoegd tot gemengde groepen.

In 2004 werd besloten gezien de steeds stijgende contributieafdracht om de jongste groepen weg te halen bij Scouting Nederland, omdat zij geen gebruik maakten van de diensten van Scouting Nederland. De groepen werden vervolgens ondergebracht bij Jeugwerk Limburg, onder Stichting “Don Bosco Leunen (jeugd)”. Bij de oudere groepen ligt de zaak anders, zij maken wel gebruik van de diensten van Scouting Nederland. Vandaar dat deze groepen aangesloten bleven bij Scouting Nederland, onder Stichting “Scouting Don Bosco Leunen”. Beide stichtingen vallen onder hetzelfde bestuur.

De stichtingen van De Schakel, De Baank en De Brink zijn in 2012 samengevoegd tot Stichting Multi Functioneel Centrum Leunen zodat er ook voor de toekomst voor alle leeftijden en verenigingen in Leunen ontmoetingsruimten zijn.